Alternatieve toonladders

Binnen de Folk muziek, maar ook binnen allerlei andere moderne muziekstijlen wordt er gebruik gemaakt van de oude “ Modale- of Kerktoonladders”. Deze toonladders heten zo omdat ze voorkomen in Gregoriaanse kerkmuziek, ze zijn afgeleid van de Ionian toonladder, algemeen bekend bij ons als de Majeur toonladder.
Het zijn allemaal z.g. Diatonische toonladders en hebben 7 tonen in èèn octaaf.
Er zijn nog twee toonladders die regelmatig gebruikt worden, dit zijn de:
Majeur Pentatonische toonladders & Mineur Pentatonische toonladders

G Paddy Richter Harmonica                  D Paddy Richter Harmonica
G Majeur/ Ionian                                         D Majeur/ Ionian
A Dorian (A dor)                                          E Dorian (E dor)
D Mixolydian (D mix)                                   A Mixolydian (A mix)
E Natural minor/Aeolian                              B Natural minor/Aeolian
G/C/D Pentatonisch Majeur                        D/G/A Pentatonisch Majeur
E/A/B Pentatonisch Mineur                         B/E/F# Pentatonisch Mineur

Via onderstaande kun je in een PDF alles over deze Alternatieve toonladders lezen (downloaden) maar ook beluisteren hoe ze klinken op respectievelijk de D & G
Paddy Richter harmonica.

Toonladders in de Ierse Folk muziek