Alternatieve toonladders

Binnen de Folk muziek, maar ook binnen allerlei andere moderne muziek stijlen word er gebruik gemaakt van de oude “ Modale- of Kerktoonladders”. Deze toonladders heten zo omdat ze voorkomen in Gregoriaanse kerkmuziek, ze zijn afgeleid van de Ionian toonladder, algemeen bekend bij ons als de Majeur toonladder.
Het zijn allemaal z.g. Diatonische toonladders en hebben 7 tonen in èèn octaaf.
Er zijn nog twee toonladders die regelmatig gebruikt worden, dit zijn de:
Majeur Pentatonische toonladders & Mineur Pentatonische toonladders

G Paddy Richter Harmonica                  D Paddy Richter Harmonica
G Majeur/ Ionian                                         D Majeur/ Ionian
A Dorian (A dor)                                          E Dorian (E dor)
D Mixolydian (D mix)                                   A Mixolydian (A mix)
E Natural minor/Aeolian                              B Natural minor/Aeolian
G/C/D Pentatonisch Majeur                        D/G/A Pentatonisch Majeur
E/A/B Pentatonisch Mineur                         B/E/F# Pentatonisch Mineur

Via onderstaande kun je in een PDF alles over deze Alternatieve toonladders lezen (downloaden) maar ook beluisteren hoe ze klinken op respectievelijk de D & G
Paddy Richter harmonica.

Toonladders in de Ierse Folk muziek

Werken met ABC notatie

Uitleg over het werken met ABC het notatiesysteem.

In dit document leg ik zo duidelijk mogelijk uit hoe je met name Folk nummers kunt zoeken, kunt gebruiken om na te spelen of als tablatuur of notatieschrift kunt uit printen. Het merendeel van de bronnen zijn in het Engels, maar dat is gelukkig voor de meeste van ons geen probleem. Het werken met de ABC notatie is voor mij de manier om een mooi repertoire op te bouwen voor mijn Ierse tunes.

Loop je tegen bepaalde zaken aan of ben ik niet duidelijk genoeg geweest, mail me dan met je vraag en ik zal proberen deze te beantwoorden.

Je hebt een nummer gehoord wat je wilt spelen of je kwam het tegen op Youtube. Je gaat dan b.v. naar http://abcnotation.com/ (er zijn overigens nog veel meer bronnen maar daarover iets verder in dit document).
Ik ga even uit van het bekende Ierse nummer “Speed de Plough”.Screenshot 1
Type dat in en na het vinden van het nummer, ga naar de “tune page” (zie boven)

Je komt dan in onderstaand scherm.
Screenshot 2

Hier zie je het volgende.

  • De naam van het nummer en nog enkele doorklik mogelijkheden
  • Een afspeel mogelijkheid, je krijgt een midi weergave van het nummer in de toonsoort waarin het nummer is genoteerd. Speel je op gehoor dan kan dit je al genoeg helpen om het nummer te leren spelen.
  • Het nummer in het normale notatieschrift.
    Noot: normaal zie je alleen de melodielijn in slechts enkele gevallen zijn ook de akkoorden genoteerd.
  • Het nummer in ABC notatie. Voor uitleg hiervan zie: http://www.lesession.co.uk/abc/abc_notation.htm
    NB: Ik ben dit document aan het vertalen in het Nederlands en zal het daarna op mijn eigen site plaatsen.

Wil je van het nummer de Mondharmonica tabs, knip en plak de ABC notatie dan in het invulvlak op: http://abcharmotab.appspot.com/   (zie snapshot hieronder)

Screenshot 3

Je kunt instellen wat voor harmonica en in welke toonsoort (indien nodig) Ook handig je kunt het nummer transponeren in deze tool. Gewoon een beetje mee spelen.

Wil je toch het normale notenschrift uitprinten voor b.v. een bevriende muzikant, plak dan de ABC notatie in het invulscherm op: http://mandolintab.net/abcconverter.php
Hier kun je eenvoudig de notatie transponeren en uitprinten als PDF of afbeelding.

Ander voorbeeld van het toepassen van ABC notatie voor verdere verwerking is met het Freeware programma https://musescore.org/nl  het programma heeft een ABC plugin zodat je na het inlezen, de notatie verder kunt bewerken en op verschillende manieren kunt opslaan. Ook is het mogelijk om de melodie hoorbaar te maken en op te slaan. Het is een echt een programma wat het waard is om op je computer te zetten en te gaan gebruiken.

Een andere heel goede plek om nummers in ABC notatie te vinden is: http://thesession.org/tunes Je kunt je hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief, blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste, geplaatste nummers in ABC notatie.
Je kunt ze op de site beluisteren, en bekijken en printen in het normale notatiesysteem.

Wil je een ABC nummer als zodanig bewaren, dan doe je het volgende.
Open het MS Windows Kladblok (niet MS Word of MS Wordpad) en plak de hele ABC notatie in het kladblok en sla het op als naamvanhetnummer.TXT
Ga naar de verkenner en verander de naam van het bestand in naamvanhetnummer.ABC
Dit is belangrijk als je het nummer als ABC notatie wilt inlezen in een extern programma.
Ik gebruik zelf de volgende twee freeware programma’s die je eenvoudig op een Windows PC kunt installeren:

Voordeel van deze programma’s is dat je hier eenvoudig je opgeslagen ABC bestand kan gebruiken zonder dit online te moeten doen.
Er zijn ook diverse programma’s die de ABC notatie om kunnen zetten naar tabulatuur voor andere instrumenten zoals de gitaar, trekharmonica, e.d.
Op http://abcnotation.com/software zijn er ook diverse programma’s te vinden voor de Mac of Linux.

Ik hoop dat je, met wat er in dit document staat, genoeg informatie hebt om te gaan experimenteren met ABC notatie. Veel speelplezier.

John