Akkoorden progressie

In heel veel muziek wordt de I – IV – V – VI progressie gebruikt voor de begeleiding.
Het is gebruikelijk bij Traditionele Ierse muziek e.d. om alleen de melodie op te schrijven.
Dor gebruik te maken van deze Akkoorden progressie is het vaak mogelijk om zelf de te gebruiken akkoorden uit te zoeken.
Werkwijze:
Gebruik als eerste akkoord het akkoord wat overeenkomt met de toonsoort.
Voorbeeld, het stuk is in G dan begin je met het I akkoord (G)
Je speelt net zo lang de melodie tot het niet meer klinkt en dan probeer je het volgende akkoord, heel vaak het IV akkoord, in dit geval het C akkoord.
Klinkt dat dan niet meer dan wordt er vaak terug gegaan naar het I akkoord (G)
Als deze niet meer klinkt is het zo dat dan vaak het V akkoord (D) goed klinkt.
Bovenstaande is slechts een voorbeeld van hoe je kunt omgaan met de akkoorden progressie in onderstaand overzicht.

Veel speel plezier

Kwintencirkel (Cirkel of Fifths) Printbaar

Onderstaand is een hulpmiddel om snel de verschillende toonladders en bijbehorende akkoorden inzichtelijk te krijgen.
NB: Het oorspronkelijke ontwerp is van Fernando-ITO – www.deviantart.com

Knip beide afbeeldingen uit en zet ze in het midden met iets vast zodat de binnenschijf t.o.v. van de buitenste kan draaien.
Voor een korte instructie over de Kwintencirkel (Circle of Fifths) kun je het instructiefilmpje hieronder bekijken, hierin worden twee toepassingen voor de harmonica uitgelegd.

Printbare Kwinten cirkel

 

 

 

 

 

 

 

Circle of Modes (hulpmiddel)

Onderstaand is een hulpmiddel om snel de Modale (Kerk)toonladders van elkaar te kunnen onderscheiden en/of te spelen.
NB: Oorspronkelijk ontwerp is gevonden op www.Newjazz.DK – Circle of Church Modes

Knip beide afbeeldingen uit en zet ze in het midden met iets vast zodat de binnenschijf t.o.v. van de buitenste kan draaien. Voor een uitgebreidere uitleg over deze handige tool kun je het YouTube filmpje hieronder bekijken.
Printbare Cirkel Modale toonladders

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatieve toonladders

Binnen de Folk muziek, maar ook binnen allerlei andere moderne muziek stijlen word er gebruik gemaakt van de oude “ Modale- of Kerktoonladders”. Deze toonladders heten zo omdat ze voorkomen in Gregoriaanse kerkmuziek, ze zijn afgeleid van de Ionian toonladder, algemeen bekend bij ons als de Majeur toonladder.
Het zijn allemaal z.g. Diatonische toonladders en hebben 7 tonen in èèn octaaf.
Er zijn nog twee toonladders die regelmatig gebruikt worden, dit zijn de:
Majeur Pentatonische toonladders & Mineur Pentatonische toonladders

G Paddy Richter Harmonica                  D Paddy Richter Harmonica
G Majeur/ Ionian                                         D Majeur/ Ionian
A Dorian (A dor)                                          E Dorian (E dor)
D Mixolydian (D mix)                                   A Mixolydian (A mix)
E Natural minor/Aeolian                              B Natural minor/Aeolian
G/C/D Pentatonisch Majeur                        D/G/A Pentatonisch Majeur
E/A/B Pentatonisch Mineur                         B/E/F# Pentatonisch Mineur

Via onderstaande kun je in een PDF alles over deze Alternatieve toonladders lezen (downloaden) maar ook beluisteren hoe ze klinken op respectievelijk de D & G
Paddy Richter harmonica.

Toonladders in de Ierse Folk muziek

Werken met ABC notatie

Uitleg over het werken met ABC het notatiesysteem.

In dit document leg ik zo duidelijk mogelijk uit hoe je met name Folk nummers kunt zoeken, kunt gebruiken om na te spelen of als tablatuur of notatieschrift kunt uit printen. Het merendeel van de bronnen zijn in het Engels, maar dat is gelukkig voor de meeste van ons geen probleem. Het werken met de ABC notatie is voor mij de manier om een mooi repertoire op te bouwen voor mijn Ierse tunes.

Loop je tegen bepaalde zaken aan of ben ik niet duidelijk genoeg geweest, mail me dan met je vraag en ik zal proberen deze te beantwoorden.

Je hebt een nummer gehoord wat je wilt spelen of je kwam het tegen op Youtube. Je gaat dan b.v. naar http://abcnotation.com/ (er zijn overigens nog veel meer bronnen maar daarover iets verder in dit document).
Ik ga even uit van het bekende Ierse nummer “Speed de Plough”.Screenshot 1
Type dat in en na het vinden van het nummer, ga naar de “tune page” (zie boven)

Je komt dan in onderstaand scherm.
Screenshot 2

Hier zie je het volgende.

  • De naam van het nummer en nog enkele doorklik mogelijkheden
  • Een afspeel mogelijkheid, je krijgt een midi weergave van het nummer in de toonsoort waarin het nummer is genoteerd. Speel je op gehoor dan kan dit je al genoeg helpen om het nummer te leren spelen.
  • Het nummer in het normale notatieschrift.
    Noot: normaal zie je alleen de melodielijn in slechts enkele gevallen zijn ook de akkoorden genoteerd.
  • Het nummer in ABC notatie. Voor uitleg hiervan zie: http://www.lesession.co.uk/abc/abc_notation.htm

Je kunt instellen wat voor harmonica en in welke toonsoort (indien nodig) Ook handig je kunt het nummer transponeren in deze tool. Gewoon een beetje mee spelen.

Wil je toch het normale notenschrift uitprinten voor b.v. een bevriende muzikant, plak dan de ABC notatie in het invulscherm op: http://mandolintab.net/abcconverter.php
Hier kun je eenvoudig de notatie transponeren en uitprinten als PDF of afbeelding.

Ander voorbeeld van het toepassen van ABC notatie voor verdere verwerking is met het Freeware programma https://musescore.org/nl  het programma heeft een ABC plug-in zodat je na het inlezen, de notatie verder kunt bewerken en op verschillende manieren kunt opslaan. Ook is het mogelijk om de melodie hoorbaar te maken en op te slaan. Het is een echt een programma wat het waard is om op je computer te zetten en te gaan gebruiken.

Een andere heel goede plek om nummers in ABC notatie te vinden is: http://thesession.org/tunes Je kunt je hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief, blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste, geplaatste nummers in ABC notatie. Je kunt ze  bekijken en printen in het normale notatiesysteem.

Wil je een ABC nummer als zodanig bewaren, dan doe je het volgende.
Kopieer de hele, ABC notatietekst.

Werk je onder MS Windows:
Open het MS Windows Kladblok (niet MS Word) en plak de hele ABC notatie in het kladblok en sla het op als naamvanhetnummer.TXT
Ga naar de verkenner en verander de extensie van het bestand in naamvanhetnummer.ABC
Dit is belangrijk als je het nummer als ABC notatie wilt inlezen in een extern programma.

Werk je op een MAC:
Open de ” Tekst Editor” nieuw bestand, en plak het hele bestand. Sla op en sluit de Editor. Ga nar het bestand toe, nu nog een RTF tekst bestand em klik met de rechtermuisknop op ” Toon info”  Links in het scherm wordt de hele Info van het bestand weergegeven. Onder naam en Extensie verander je deze van RTF in ABC en je sluit de Info. Nu staat het bestand met naam en Extensie ter beschikking.

Zelf gebruik ik geen speciale programma’s meer om de ABC notatie te kunnen bekijken/verwerken. Ik gebruik alleen nog het Freeware programma MuseScore om de ABC om te zetten naar notenschrift en bewerk het daar verder.

Ik hoop dat je, met wat er in dit document staat, genoeg informatie hebt om te gaan experimenteren met ABC notatie. Veel speelplezier.

John